Yhdistyksen tarkoituksena on edistää NDT-alan (rikkomattoman aineenkoetuksen) osaamista, tunnettavuutta ja kehitystä.\n \nTarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  1. tekee yhteistyötä muiden kotimaisten ja ulkomaisten vastaavien järjestöjen kanssa.
  2. myötävaikuttaa NDT-alan osaamisen lisäämiseen, standardien aikaansaamiseen
  3. yhdistää alalla toimivia toimintansa avulla ja
  4. voi harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa.